Australia
 


Australia Południowa


Parki narodowe Australii Południowej charaktery­zują się różnorodnymi warunkami naturalnymi -od Gór Flindersa w południowo-wschodniej części, poprzez Park Narodowy Jeziora Eyre (okresowo słone jezioro) w głębi lądu po Park Narodowy Pustyni Simpson na północy.

Na wybrzeżu, na południe od Adelaidy znajdu­je się Park Narodowy Coorong znany z wypełnio­nych słoną wodą lagun otoczonych piaszczystymi wydmami. Na obszarze tym występuje fauna i flora charakterystyczna dla terenów podmokłych. Jest on jednym z 28 takich terenów w Australii, które objęte zostały podpisaną w roku 1971 konwencją o ochronie środowiska.


Australia Zachodnia


Najstarszy obszar chroniony Australii Zachodniej to położony w okolicach Perth, Park Narodowy John Forrest. Rosną tu twardolistne lasy i zarośla eukaliptusowe. W środkowym obszarze stanu znaj­dują się rozległe pustynie, częściowo również ob­jęte ochroną. Ochronie podlegają również malow­nicze wybrzeża i wyspy. Na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrody i Kultury UNESCO wpisa­no Shark Bay (Zatoka Rekinów), zatokę położoną 680 km na północ od Perth.